آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
منطق ۱ – اقسام قیاس استثنایی – جلسه ۱۲ | حوزه مجازی مهندس طلبه

منطق ۱ – اقسام قیاس استثنایی – جلسه ۱۲

نظرسنجی

با توجه به تعریف قیاس استثنایی، این قیاس در مقدمه، دو نوع می باشد:

  • جمله ی شرط
  • جواب شرط

در جواب شرط نیز دو حالت را مشاهده می کنیم:

  1. حالت اول قضیه ی حملیه است.مانند:«اگر انسان پرواز کند پس پرنده است; ولی انسان پرنده نیست پس پرواز نمی کند.»
  2. حالت دوم قضیه ی شرطیه است. مانند:«هرگاه چنین باشد که اگر خورشید طلوع کند روز است و اگر شب باشد خورشید طلوع نکرده است; لیکن اگر خورشید طلوع کند روز است. پس اگر شب باشد، خورشید طلوع نکرده است»

با این مقدمه قیاس استثنایی به دو صورت تقسیم می شود:

  • قیاس استثنایی اتصالی
  • قیاس استثنایی انفصالی

هر کدام از اینها با توجه به شرایط خاص خود منتج می شوند و در صورت نداشتن این شرایط قیاس ما «عقیم» خواهد بود. در ادامه با شرایط استنتاج در هرکدام  آشنا خواهیم شد.

برای مشاهده این جلسه می‌توانید فیلم آموزشی زیر را مشاهده نمایید:

 

فیلم آموزشی جلسه ۱۲

منطق ۱ – اقسام قیاس استثنایی – جلسه ۱۲ | حوزه مجازی مهندس طلبه
 ارسال در حدود 5 ماه قبل  ادامه مطلب »