آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
حروف مشبهة بالفعل | فیلم آموزشی حروف مشبهة بالفعل

حروفی که بر سر جمله ی اسمیه داخل می شوند و مبتدا را نصب می دهند و خبر را رفع می دهند “حروف مشبهه بالفعل” نام دارد.

 

فیلم آموزشی حروف مشبهه بالفعل (جلسه ۱۹)

 

حروف مشبهة بالفعل | فیلم آموزشی حروف مشبهة بالفعل
 ارسال در حدود 4 ماه قبل  ادامه مطلب »