آخرین مطالب ارسالی
Last Posts
آهنگ های ویژه
Best Posts
کاشت مو
بهترین سایت کاشت مو با کمترین قیمت
کلینیک زیبایی
باب اشتغال | فیلم اموزشی باب اشتغال

آخرین مورد از موارد حذف وجوبی عامل «مفعول به»٬ باب اشتغال می باشد. باب اشتغال این چنین تعریف می شود که: اگر اسمی باشد و بعد از آن اسم٬ عاملی بیاید که در ضمیر اسم عمل کند٬ به نحوی که اگر کلام خالی از آن ضمیر باشد٬ آن عامل در اسم عمل می کرد.

 

فیلم آموزشی باب اشتغال (جلسه۲۲)

 

باب اشتغال | فیلم اموزشی باب اشتغال
 ارسال در حدود 3 ماه قبل  ادامه مطلب »